Malý umělec 7-11let

Malý umělec 7-11letKurz pro tvořivé děti, které se nebojí výtvarného projevu. Zaměříme se na kresbu, malbu i sochařství. Vyzkoušíme různé techniky a materiály, klasické i moderní přístupy. Budeme kreslit podle předlohy i volně z hlavy, na stolech i malířských stojanech. Kromě zručnosti a fantazie rozvíjíme i výtvarné myšlení, seznámíme děti se základními výtvarnými pojmy, styly a osobnostmi. Našim cílem je pěstovat u dětí radost z výtvarného projevu a pomoci jim nalézt cestu k jejich vlastnímu osobitému stylu. Kurz pro tvořivé děti, které se nebojí výtvarného projevu a potřebují rozvíjet svůj individuální výtvarný přístup. Na kurzu se setkají s různými technikami i náměty k tvorbě. Budou se učit kreslit podle předlohy, ale i volně z hlavy. Obsáhneme jak realistickou kresbu, tak abstraktní, malbu, grafiku i sochařství. Nedílnou součástí každé hodiny bude povídání o uměleckých dílech, jejich popisování a porozumění. Děti se seznámí s díly domácích i zahraničních umělců a naučí se diskutovat o různých aspektech uměleckého světa. Cílem kurzu je nejen nabídnout dětem možnost tvořit a individuálně rozvíjet vlastní nápady, ale také naučit je pozorovat svět kolem sebe „výtvarnýma očima“. Protože každý umělec, malý i velký, odráží ve svém díle právě to, co kolem sebe vidí a cítí. V letních měsících vycházíme z ateliéru do města, parku či lesa. S dětmi prohlížíme sochy ve městě, kreslíme architekturu nebo v lese tvoříme land-art. Na konci kurzu mají děti možnost vystavit svá nejlepší díla na společné výstavě.

Keramika pro děti (7-11)

Keramika pro děti (7-11)Kurz naučí děti základní techniky pro práci s keramickou hlínou. Vyzkouší si jak sochařskou, tak užitkovou tvorbu a seznámí se s technikami barvení a zdobení keramiky. Naučí se, jakou hlína potřebuje péči, jaké jsou postupy práce u různých výrobků, jak pracovat jen vlastníma rukama i jaké nástroje případně použít. Součástí kurzu je i dvojitý výpal výrobků a instruktáž dětí ke správnému zacházení s keramickou pecí. Nutno zakoupit keramickou hlínu - možno u nás. Glazury a další prostředky pro barvení keramiky jsou v ceně kurzu.

Keramika pro rodiče s dětmi

Keramika pro rodiče s dětmiKurz nabízí skvělou příležitost strávit se svým dítětem společný čas tvořivou činností. Keramická hlína je hravý materiál, přístupný i úplným začátečníkům a umožňující uskutečnit všelijaké nápady od mističek až po dinosaury. Věk dětí na kurzu není omezen. Každá lekce přinese nové téma i vysvětlení techniky, ale hlavní náplní je samostatná práce rodiče a jeho dítěte. Cílem kurzu je tedy příjemná vzájemná činnost, dokonalost výrobku je až na druhém místě. Součástí kurzu je i dvojitý výpal výrobků a instruktáž ke správnému zacházení s keramickou pecí. Nutno zakoupit keramickou hlínu - možno u nás. Glazury a další prostředky pro barvení keramiky jsou v ceně kurzu.

Výtvarné hrátky pro nejmenší (do 3 let)

Výtvarné hrátky pro nejmenší (do 3 let)Kurz je určen těm nejmladším dětem, které už samy chodí a projevují touhu poznávat a zkoušet všechno možné. Není potřeba předchozích zkušeností s tvořením, ani schopnosti mluvit. Na hodinách dáme dětem možnost zkoumat dosytosti výtvarný materiál všeho druhu. Budeme se patlat v barvách, stříkat jimi, chodit v nich, nabírat je štětci a zkoumat barvy na papíře. Vyzkoušíme práci s nůžkami, lepidlem, izolepou a dalšími nástroji. Zahrajeme si na malíře u opravdických malířských stojanů, pomačkáme si keramickou hlínu, v zimě budeme využívat sníh, v létě zas přírodní materiály. Každou hodinu začínáme básničkou, pak následuje motivační část v podobě příběhu, pohádky, vyprávění, pokračujeme tvořivými aktivitami a senzomotorickými hrami a končíme opět básničkou. Činnosti jsou krátké a dobrovolné. Buď necháme dítě tvořit samo, nebo lehce pomáháme. Cílem je nechat dítěti co největší volnost a být k ruce, když potřebuje pomoct.

MALÝ DESIGNÉR (10-15)

MALÝ DESIGNÉR (10-15)Kurz pro starší děti, specializovaný na základy všeobecného designu. Podobu každého užitného předmětu v dnešní době určuje designér – tvůrce, jehož prací je skloubit funkci a vzhled předmětu, ať už skleničky, šperku, či kuchyňského robotu. Přes prvotní inspiraci, kresebné a prostorové studie vytváří finální model výrobku. Tímto procesem projdou i účastníci kurzu.

Maminky s dětmi 3-5let

Maminky s dětmi 3-5letChcete svým dětem dopřát radost z tvorby, ale bojíte se velkého nepořádku? U nás v ateliéru se bát nemusíte. Necháme děti, ať si užijí volnost a radost z tvorby a vy si užijete společně strávený čas. Budeme matlat, patlat, experimentovat, míchat barvy a zkoušet práci s různými materiály. Tvořit budeme postupně, často společně a výsledky třeba i několika lekcí využijeme později na jeden výrobek. Tvořit budou zejména děti za mírné podpory rodičů, výsledný výrobek potom bude společnou prací obou generací.

Malý umělec 5-7let

Malý umělec 5-7letKurz pro tvořivé děti, které se nebojí výtvarného projevu. Zaměříme se na kresbu, malbu i sochařství. Vyzkoušíme různé techniky a materiály, klasické i moderní přístupy. Budeme kreslit podle předlohy i volně z hlavy, na stolech i malířských stojanech. Kromě zručnosti a fantazie rozvíjíme i výtvarné myšlení, seznámíme děti se základními výtvarnými pojmy, styly a osobnostmi. Našim cílem je pěstovat u dětí radost z výtvarného projevu a pomoci jim nalézt cestu k jejich vlastnímu osobitému stylu. Máte doma předškoláka, kterého baví výtvarná činnost, ale nemáte pro něj dostatek nápadů, materiálu a prostoru k tvorbě? Pak je tento kurz pro vaše dítko to pravé. Ve skupině stejně starých dětí získá nejen motivaci, ale také porovnání s ostatními tvořivými nadšenci. Kurz je určen jen pro děti, bez rodičů, a počítá s úplnou samostatností dětí. Rodiče můžou být přítomni na hodinách, ale jen jako pozorovatelé. Program kurzu je zaměřen na rozvíjení výtvarného myšlení, na trénování oka a cvičení ruky při malování. S dětmi budeme prozkoumávat různé výtvarné techniky, zkoušet malovat na plátno i vytvářet sochy. Nedílnou součástí každé hodiny bude povídání o obrazech a sochách, jejich popisování a porozumění. Cílem kurzu je nejen nabídnout dětem možnost tvořit a individuálně rozvíjet vlastní nápady, ale také naučit je pozorovat svět kolem sebe „výtvarnýma očima“. Protože každý umělec, malý i velký, odráží ve svém díle právě to, co kolem sebe vidí a cítí. V letních měsících vycházíme z ateliéru do města, parku či lesa. S dětmi prohlížíme sochy ve městě, kreslíme architekturu nebo v lese tvoříme land-art. Na konci kurzu mají děti možnost vystavit svá nejlepší díla na společné výstavě.

ZÁKLAD REALISTICKÉ KRESBY

ZÁKLAD REALISTICKÉ KRESBYVeškeré výtvarné sebevyjádření má základ v kresbě. Jsou to dveře do světa umění ve všech jeho podobách, a nejedná se pouze o získání nové schopnosti, ale o celkovou změnu vidění a vnímání krásy lidí, zvířat, přírody, tvarů a struktur. Na vzdory tomu, co si většina lidí myslí, naučit se kreslit může opravdu každý. Důležité jsou pouze dvě věci: chtít a začít.