Kategorie: Semestr - děti

MALÝ DESIGNÉR (10-15)

MALÝ DESIGNÉR (10-15)
Kurz pro starší děti, specializovaný na základy všeobecného designu. Podobu každého užitného předmětu v dnešní době určuje designér – tvůrce, jehož prací je skloubit funkci a vzhled předmětu, ať už skleničky, šperku, či kuchyňského robotu. Přes prvotní inspiraci, kresebné a prostorové studie vytváří finální model výrobku. Tímto procesem projdou i účastníci kurzu.

 

Po prvních lekcích, kde se děti seznámí se základy designu, bude kurz zaměřen na realistickou kresbu, která je nezbytná pro vytváření studií/návrhů. Poté si každý zvolí předmět – produkt, pro který bude vytvářet svůj vlastní návrh. Pod vedením zkušené designérky se děti naučí, jak převádět inspiraci do kresebných návrhů, hodnotit je a vybírat mezi nimi.  Vyvrcholením kurzu pak bude převedení vybraného kresebného návrhu do prostorového modelu. Děti se seznámí se sochařskými technikami při práci s hlínou a na závěrečné výstavě představí hotový hliněný model svého produktu.

Kurz je vhodnou přípravou pro zájemce o studium na uměleckých a umělecko-průmyslových školách. Zájem dětí o výtvarnou tvorbu převádí do praktického využití a prezentuje jejich nejčastější výběr pozdějšího povolání.

 

Harmonogram kurzu:

1. - 2. hodina – všeobecně o designu a designérech

3. – 5. hodina – nácvik studijní realistické kresby

6. – 10. hodina – vlastní návrhy vybraného předmětu/produktu (např. návrhy pro nový design šperku)

11. – 15. hodina – tvorba modelu (např. model šperku podle vlastního návrhu)

 

- 15 lekcí, jedna lekce trvá 90 minut

- CENA KURZU: 2250Kč

- Materiál v ceně kurzu

- možnost nahradit si dvě omluvené lekce na jiných kurzech v Ateliéru VK

print Formát pro tisk