Malý umělec 7-11let

Malý umělec 7-11let
Kurz pro tvořivé děti, které se nebojí výtvarného projevu. Zaměříme se na kresbu, malbu i sochařství. Vyzkoušíme různé techniky a materiály, klasické i moderní přístupy. Budeme kreslit podle předlohy i volně z hlavy, na stolech i malířských stojanech. Kromě zručnosti a fantazie rozvíjíme i výtvarné myšlení, seznámíme děti se základními výtvarnými pojmy, styly a osobnostmi. Našim cílem je pěstovat u dětí radost z výtvarného projevu a pomoci jim nalézt cestu k jejich vlastnímu osobitému stylu. Kurz pro tvořivé děti, které se nebojí výtvarného projevu a potřebují rozvíjet svůj individuální výtvarný přístup. Na kurzu se setkají s různými technikami i náměty k tvorbě. Budou se učit kreslit podle předlohy, ale i volně z hlavy. Obsáhneme jak realistickou kresbu, tak abstraktní, malbu, grafiku i sochařství. Nedílnou součástí každé hodiny bude povídání o uměleckých dílech, jejich popisování a porozumění. Děti se seznámí s díly domácích i zahraničních umělců a naučí se diskutovat o různých aspektech uměleckého světa. Cílem kurzu je nejen nabídnout dětem možnost tvořit a individuálně rozvíjet vlastní nápady, ale také naučit je pozorovat svět kolem sebe „výtvarnýma očima“. Protože každý umělec, malý i velký, odráží ve svém díle právě to, co kolem sebe vidí a cítí. V letních měsících vycházíme z ateliéru do města, parku či lesa. S dětmi prohlížíme sochy ve městě, kreslíme architekturu nebo v lese tvoříme land-art. Na konci kurzu mají děti možnost vystavit svá nejlepší díla na společné výstavě.

Pokud je vašemu dítěti okolo 7 let a váháte, do kterého kurzu jej přihlásit, řiďte se vlastním pocitem a zralostí dítěte. Některé děti se lépe cítí se staršími či naopak. Od starších dětí se očekává větší zaujatost i schopnost soustředit se. Za určitých podmínek lze přestoupit do jiného kurzu i v průběhu semestru. Pro podrobnější informace neváhejte kontaktovat konkrétní lektorku daného kurzu.

 

- 15 lekcí,  90 min, jednou týdně

- čas konání: podle aktuálního rozvrhu

- lekce neprobíhají v době svátků a školních prázdnin

- materiál v ceně kurzu

- možnost nahradit si dvě omluvené lekce na jiných kurzech, případně využít slevu na jednodenní workshopy v Ateliéru VK

-cena kurzu: 2250,-

-maximální obsazenost 10dětí

print Formát pro tisk