Kategorie: Lektoři

Markéta Klimešová

Markéta Klimešová
Na svých výtvarných kurzech se s dětmi věnujeme různým plošným a prostorovým výtvarným technikám, např.kresbě, malbě, grafice, modelování, atd. Kromě práce v ateliéru vyrážíme i na výlety např. do galerie, zoo či do botanické zahrady.


V roce 1970 jsem se narodila v ateliéru otce
akademického malíře Igora Šebestíka, čímž bylo předurčeno mé budoucí
směřování. Navíc maminka učila celý život výtvarnou výchovu a malování
olejem se věnuje aktivně i v seniorském věku.

Bylo proto celkem logické, že po dokončení základní školy nastupuji na
Střední uměleckou školu sklářskou v Železném Brodě – obor broušení skla.
Spíš než sklo mě zaujala kresba tužkou, uhlem a později práce s keramickou
hlínou.

Během studia jsem se v rámci výtvarných kurzů věnovala kresbě portrétů a
aktů.

Po ukončení studia na střední škole přijímám nabídku půlroční stáže Muzea
Hl. města Prahy v oddělení archeologie. Po stáži jsem nastoupila jako
učitelka výtvarné výchovy v ZUŠ Český Dub a v ZUŠ Hodkovice nad Mohelkou.
Práce s dětmi mě velmi zaujala a to mě přivedlo ke studiu pedagogické
fakulty. V roce 1992 jsem se přihlásila na konkurz, který vyhlásila ZUŠ
Liberec na uvolněné místo učitelky výtvarné výchovy. V Liberecké ZUŠ vyučuji
výtvarnou výchovu do současnosti. V rámci výuky pořádáme se studenty
každoročně výtvarné workshopy, pravidelné výstavy a mimoškolní výtvarné
akce. Průběžně připravujeme studenty na umělecké střední a vysoké školy.

Volný čas trávím mimo jiné v domácím ateliéru, kde se věnuji kresbě a keramické
tvorbě.

Galerie

print Formát pro tisk